MOKYKLOJE VEIKIANTYS BŪRELIAI

 

 

 

                                                                                                   

Eil.Nr.

Papildomo užsiėmimo pavadinimas

Valandų skaičius savaitėje

Būrelio vadovas

1.

Dailės būrelis

          2

R.Vasiliauskienė

2.

Lengvosios atletikos būrelis

          1

K.Orla

3.

Jaunųjų ūkininkų ratelis

          1

K.Orla

4.

Fantastų būrelis

          1

M.Lužytė

5.

Meškeriotojų būrelis

          1

R.Strautnikas

6.

Jaunučių vokalinis ansamblis

          1

R.Kerzienė

7.

Jaunių vokalinis ansamblis

          1

R.Kerzienė

8.

Etnokultūra

          1

St.Beniulienė

9.

Kompiuterininkų mokyklėlė

          2

V.Lazickienė

10.

Meistreliai

          3

Vl.Cucėnas

11.

Dramos būrelis

          1

M.Lužytė

12.

Jaunųjų šaulių būrelis

          1

A.Kregždė

 

                      Iš viso   

        16

 

                                                           

                                                                                                                                                               

INTEGRUOTAS ETNOKULTŪROS BŪRELIO IR JAUNUČIŲ VOKALINIO ANSAMBLIO UŽSIĖMIMAS

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ATGAL