MOKYTOJAI

 

 

Šioje mokykloje yra dirbę šie mokytojai: E.Vyčaitė, Rudienė, G.Raziūnienė, A.Raziūnas, J.Tinterytė, J.Gervė, A.Audickaitė-Gervienė, A.Tučas,  I.Krankalytė, A.Ulys, E.Ulienė, V. Aničas, G. Aničienė, B. Čepaitė, A.B.Balandytė-Palionienė,  Petrauskaitė,  Tonkūnaitė,  I. Svidulevičiūtė-Šulnienė, A.Giedrimas, D. Rapkevičiūtė­-Kauneckienė,  J. Gegeckaitė, V. Paliulytė-Kazilionienė, A. Deinytė, R. Drukteinytė-Vizorienė, Tamulionis, Sutkutė, R.Vedeikaitė, Maldutytė, V. Sanklodas, J. Navakienė, V. Bluzmaitė-Banelienė, Vyšniauskaitė, S.Gumbelevičiūtė, V.Guigienė, R.Kairytė-Miknevičienė, I. Jackūnaitė,

R. Jakutytė-Ragažinskienė, G.Jakutytė, Kraucevičiūtė, J. Molevičiūtė, Grikienytė. B. Radzevičiūtė-Ovčinikova, E.Skamarakailė, N.Šlektaitė,  E. Žemaitytė, L.Anilionytė-Katilienė, V.Raziūnaitė-Kumštienė, R. Šimoliūnaitė, Jokubaitytė, D. Valiūnienė, A.Mikulėnaitė, G.Grabauskienė, J.Jankauskas, S. Jankauskienė. J.Variakojis, R. Morkūnienė, R.Vaičiūnaitė-Laurišonienė, L.Stonienė, L. Šernienė, V. Šernas.

 

 

Kriklinių mokyklai yra vadovavę šie direktoriai:

J.Rudys,

A.Tučas,

J.Variakojis,

A.Ulys,

D.Simonaitienė,

A. Raziūnas,

J.Pranskūnienė. 

Dabar direktorius – V. Cucėnas,  pavaduotojas - J. Beniulis.

 

Šiuo metu mokykloje dirba šie mokytojai:

J. Pranskūnienė (geografija, ekonomika),

V. Skaparienė (fizika), 

J. Beniulis (istorija, pilietinės visuomenės pagrindai), 

S. Beniulienė (1-3 kl.),

K. Orla (kūno kultūra, istorija, technologijos), 

V. Mikalajūnienė (biologija, chemija, gamta ir žmogus),

R. Vasiliauskienė (tikyba, dailė, technologijos), 

M. Lužytė (rusų kalba), 

I.  Kučnerienė (anglų kalba), 

R. Kerzienė (muzika), 

R. Strautnikas (prancūzų kalba).

L. Burmonienė (lietuvių kalba),

V. Lazickienė (informacinės technologijos), 

A. Kregždė (matematika),

V. Cucėnas (technologijos),

D. Valiūnienė(lietuvių kalba, priešmokyklinė ) ,

G. Barzdienė (1-4 kl.)

 

 

 

 


                                                                                                                                                 ATGAL