Kasmet gegužės 9 d. Marselyje vyksta tradicinis renginys ,, Europa aikštėje“.Šiame renginyje dalyvauja įvairių šalių atstovai, grupės.

Marselyje gyvena daug lietuvių. Prieš gerą pusmetį buvo įkurta Prancūzų Lietuvių kultūrinė asociacija BalteLatino. Ši asociacija buvo pakviesta dalyvauti 2004 m gegužės 9 – ąją vyksiančiame dideliame kultūriniame renginyje ,,Europos savaitgalis“, skirtame paminėti naujų šalių įstojimą į Europos sąjungą. Tam tikslui buvo ruošiami išsamūs pristatomieji stendai, kaupiami liaudies meno kūriniai, kurie buvo eksponuojami šventės metu. Marselyje gyvenantys lietuviai nebuvo pajėgūs patys surengti nors ir nedidelio koncertinio pasirodymo, kuris būtų paįvairinęs ekspoziciją. Jie ieškojo mažo kolektyvo iš Lietuvos, kuris galėtų tai padėti padaryti. Šios asociacijos nariai – Lina ir Alvydas Savickai (Alvydas ir buvo atsakingas už šio renginio organizavimą) yra kilę nuo Pasvalio. Lina – pasvalietė, o Alvydo seneliai gyveno Krikliniuose. Jiems ir gimė mintis pakviesti mūsų mokyklos kolektyvo narius (jiems buvo žinoma, kad armonika puikiai groja mokytojas J.Beniulis; lietuvių liaudies dainos nesvetimos mokytojų kolektyvui J.Pranskūnienei, V.Mikalajūnienei, I.Kučnerienei, R.Vasiliauskienei, L.Burmonienei, S.Beniulienei, R.Kerzienei, R.Strautnikui ir kt.). Lietuvos ekspozicijos pagyvinimui būtent ir reikėjo liaudies instrumentų muzikos, lietuvių liaudies dainų.

Kovo mėnesį Kriklinių pagrindinės mokyklos bendruomenė gavo Lietuvių – Prancūzų kultūrinės asociacijos BalteLatino prezidentės Rasos Misevičiūtės – Karoun oficialų pakvietimą dalyvauti šiame renginyje. Atstovauti Lietuvą, tai garbė, tuo pačiu ir didžiulė atsakomybė. Kadangi dalis mokytojų dėl vienokių ar kitokių priežasčių vykti negalėjo, į programą įjungėme mokinių mamas. Gegužės 5-osios vakare 10 žmonių kolektyvas ,,Kryklė“ išvyko į tolimąjį Marselį. Gegužės 7 d. mus labai maloniai sutiko jau minėtas Alvydas, apgyvendino. Gegužės 8 d. jo dėka susipažinome su nuostabiomis Marselio apylinkėmis, o vakare susitikome su asociacijos BalteLatino nariais. Prisistatydami, jiems įteikėme papuoštą duonos kepalą, Pasvalio molio žvakidę, padainavome ansamblio vadovo J. Beniulio sukurtą Kriklinių kaimo dainą – himną. Buvome sužavėti asociacijos narių nuoširdumu, svetingumu. Visus mus pakerėjo be galo šilta, maloni jų šypsena, atrodė, kad susitikom su senais gerais draugais.

Gegužės 9 d. kartu su Marselyje gyvenančiais lietuviais, asociacijos nariais, paruošę pristatomąjį Lietuvos stendą, patys pasipuošę tautiniais rūbais įsijungėme į šventės šurmulį. Visus, kurie lankėsi prie paruošto stendo, vaišinome lietuviška duona, bendravome su įvairių tautybių žmonėmis. Dauguma klausė, iš kur mes tokie mėlynakiai ir baltaodžiai esame. Šventės dalyviai su malonumu klausė mūsų dainuojamų lietuvių liaudies dainų, skambių armonikos melodijų, smagiai įsijungė į bendrą ratelį… Garbūs šventės svečiai stebėjosi, kad iš tiek toli, beveik už 2900km. mes atvykome. Iki pat vakaro netilo muzika, vyko gausūs dalyvių pasirodymai: jaunimo grupių koncertinės programos, sportinės varžybos bei kovos menų pasirodymai.

Tik dvi dienos praleistos Marselyje, labai šaunių žmonių tarpe, paliko nenusakomai didelį ir be galo malonų įspūdį.

Ačiū asociacijos prezidentei Rasai Misevičiūtei – Karoun, visiems nariams, ypač Linai ir Alvydui Savickams už paramą, nuoširdų mūsų ansamblio priėmimą.

Esame dėkingi Pasvalio raj. Savivaldybei, jos merui G. Gegužinskui už suteiktą materialinę paramą – padengtą dalį kelionės išlaidų, ,,Saimetos“ savininkei V.Stankevičienei už nuostabius duonos gaminius, kurie labai pradžiugino ir sudomino marseliečius, jos sūnui Dariui už gražius keramikos dirbinius, J. Jasilioniui už medžio drožinius, mokyklos direktorei J. Pranskūnienei už rūpestį dėl mūsų grupės išvykimo, Kriklinių kaimo močiutėms F. Adomonienei ir A. Tamulionienei už savo rankomis išaustus audeklus, kurie puikiai derėjo prie eksponuojamų liaudies meno dirbinių.

Grįžus iš Marselio ,, Kryklės“ vardas buvo perduotas kaimo kultūros namų etnografiniam ansambliui, kuris iki šiol neturėjo vardo..

Kriklinių pagrindinės mokyklos bendruomenė