Lietuvos Aidas

Įvykiai

2014 06 28. Kraštiečių šventė Krikliniuose

 Paįstrys, Panevėžio r.

Birželio 14 dieną Krikliniuose (Pasvalio r.) buvo švenčiamas mokyklos 90-ties metų Jubiliejus. Nors šventės dalyvių registracija turėjo prasidėti 11 valandą, didžioji dauguma kraštiečių į Kriklinius vyko žymiai anksčiau, pirmiausia jie lankė artimųjų, giminų, draugų kapus. Kurie suskubo, tai prieš Šv. Mišias Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje dar užbėgo į mokyklą užsiregistruoti ir pasižvalgyti. Šv. Mišias aukojo kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas, po to aplankytas stogastulpis tremtiniams, esantis bažnyčios šventoriuje, prie jo Gedulo ir Vilties dienai atminti uždegtos žvakės.

 

 Renginio vedėja S.Beniulienė, kun. D.A. Cabanillas, juostelę perkerpa J. Tamoliunas. Onos Striškienės foto

Rinktasi prie šalia mokyklos tik ką kraštiečio Jono Tamulionio padaryto ir padovanoto mokyklos jubiliejui skirto atminties ženklo. Čia su degančiais fakelais atskubėjo bėgikai. Kriklinių bendruomenės pirmininkė Stanislava Beniulienė pakvietė autorių Joną Tamulionį perkirpti juostelę, atidegti naująjį atminties ženklą ir kunigą Domingo Avellaneda Cabanillą jį pašventinanti. Buvo atidengtas ir pašventintas ir kitas gražus medžio kūrinys „Gyvybės medis“, jo autorius Gražvydas Švaikauskas. Čia pirmininkė padėkojo asmenims, prisidėjusiems prie šio stogastulpio pastatymo, aplinkos tvarkymo.

Istorikas mokytojas Juozas Beniulis susirinkusiesiems kalbėjo apie kraupius Lietuvai, jos žmonėms birželio 14-osios dienos įvykius, pakvietė susitelkimui ir rimčiai. Mišrus krikliniečių ansamblis padainavo keletą  ramių, dvasią keliančių dainų.

 

 Kriklinių mokyklos scenoje trys kartos, II-ra dešinėje sėdi F.Adomonienė

Mokykloje toliau tęsėsi buvusių mokinių ir mokytojų registracija, buvo apžiūrimos klasės, stendai, gausybė fotografijų. Mokyklos salė netalpino visų susirinkusiųjų. Su mokyklos istorija supažindino istorikas mokytojas Juozas Beniulis. Kalbėjo buvusios Kriklinių mokyklos mokinės, jau perkopusios devyniasdešimties metų slenksti Felicija Adomonienė (92 m.) ir Apolonija Tamoliunienė (91 m.). Dainavo šios mokyklos mokiniai, parengti mokytojos Stanislavos Beniulienės, Kriklinių ansamblis, Felicijos Adomonienės anūkės. Be jaudulio negalėjai stebėti scenoje esančių trijų kartų mokinių, kai pirmokėlės stovėjo prigludusios prie senųjų moterų, kurios su tokia meile ir nuoširdumu kalbėjo apie mokyklą, jos skleidžiamą šviesą.

Susirinkusiuosius sveikino Pasvalio mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė. Kraštietė gydytoja Janina Aleksandravičiūtė-Šerėnienė, dovanojo mokyklai naujų knygų. Renginį vesti padėjo buvęs mokinys Aurimas Lazdynas, daug merginų talkininkavo parengiant stendus, šventę.

 Kalba gydytoja J.Šerėnienė (dešinėje)

Koncertavo Kauno liaudies instrumentų ansamblis „Ainiai“. Nesibaigiančių plojimų susilaukė šio ansamblio dainininkas Rytis Janulionis, jis – buvęs Kriklinių mokyklos mokinys.

Šventės dalyviai buvo pakviesti susipažinti su edukacine programa „Sūrio kelias“, į kurią įsijungė būrelis Kriklinių ir aplinkinių kaimų moterų. Čia galėjai išragauti įvairiausių skonių ir gaminimo būdų sūrių, sviesto. Moterys mielai vaišino, atsakinėjo į paklausimus.

Po to vaišintasi prie bendrų stalų, daug kalbėtasi, dainuota. Vyko prieš 40-mt metų šią mokyklą (8 klases) baigusiųjų susitikimas.

Sekančią 15-tosios dieną vyko Antaninių atlaidai, prasidėję Šv. Mišiomis bažnyčioje. Antanų pagerbimas, jų sveikinimas. Šventė Bendruomenės namuose su Adomynės (Kupiškio r.) saviveiklininkų koncertu. Gražia edukacine programa „Bulvės mūsų krašte“ ir Kriklinių šeimininkių pristatomais patiekalais iš bulvių.